Prezentul acord reglementează raporturile juridice care apar între compania „PREMIER DIALOG” S.R.L. (IDNO 1007600067272, cu sediul în Chișinău, strada Columna 170, MD-2004) denumită în continuare „COMPANIA” și Utilizatorul site-ului www.puff.md în procesul de utilizare a site-ului menționat.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Termeni și definiții utilizate:Site – o serie de pagini web conectate logic, disponibile pe Internet sub numele de domeniu comun www.puff.md;Utilizator al site-ului (utilizator) – orice agent economic (companie, întreprinzător individual) care, în conformitate cu art. 21, alin. 2 din Legea Republicii Moldova „Cu privire la controlul tutunului” nr. 278 din 14.12.2007, este producător, importator și/sau vânzător de tutun, produse din tutun, produse similare, dispozitive și accesorii pentru utilizarea, alimentarea sau încălzirea acestora sau reprezentantul acestuia. Livrare – serviciul oferit de Companie Utilizatorului site-ului web pentru livrarea bunurilor achiziționate în magazin;Persoana vizată – orice persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate în legătură cu datele cu caracter personal cu scopul de a furniza Utilizatorului informațiile și serviciile necesare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.2. Site-ul este destinat exclusiv utilizării de către entitățile comerciale (reprezentate prin reprezentanții lor – persoane fizice cu vârsta de 18 ani sau mai mult), care, în conformitate cu articolul 21, alineatul 2 din Legea Republicii Moldova „Cu privire la controlul tutunului” nr. 278 din 14.12.2007. sunt producătorii, importatorii și vânzătorii de tutun, produse din tutun, produse similare, dispozitive și accesorii pentru utilizarea, alimentarea sau încălzirea acestora. Persoanele care nu îndeplinesc cerințele specificate în această clauză nu sunt autorizate să viziteze site-ul și să vizualizeze conținutul acestuia.
1.3. Prezentul acord conține termenii și condițiile de utilizare a site-ului web și termenii și condițiile de livrare a serviciilor de livrare, precum și drepturile și obligațiile părților care decurg din acestea.
1.4. Completarea chestionarului și înregistrarea pe site-ul web pot fi efectuate de orice persoană care îndeplinește cerințele specificate în clauza 1.2. din acord. din prezentul acord.
1.5. Orice persoană care accesează site-ul este obligată să își confirme vârsta în mod sincer și pe propria răspundere, făcând clic pe butonul „Da, am peste 18 ani” de pe prima pagină a site-ului, precum și să se familiarizeze cu textul prezentului acord.
1.6. În cazul în care o persoană cu vârsta sub 18 ani a accesat în mod intenționat sau din greșeală conținutul site-ului web, aceasta este obligată să părăsească imediat site-ul web. Controlul asupra respectării condițiilor prevăzute în prezentul alineat revine reprezentanților legali ai minorului și/sau angajatorului acestuia.
1.7. Prin plasarea unei comenzi pe site, utilizatorul acceptă în mod expres și explicit forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care societatea își desfășoară operațiunile și nu poate invoca ulterior nicio circumstanță care să limiteze posibilitatea de a utiliza forma de comunicare menționată.
1.8. Prezentul acord intră în vigoare de la data la care utilizatorul site-ului se familiarizează cu conținutul acestora. Familiarizarea cu conținutul acordului de utilizare se consideră că a avut loc din momentul intrării pe site-ul web.
1.9. Utilizatorul este obligat să se familiarizeze cu textul actualizat al acordului de utilizare la fiecare nouă vizită pe site-ul web.

2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

2.1. PREMIER DIALOG S.R.L. este înregistrată cu numărul 0002139 în registrul operatorilor de date cu caracter personal (www.registru.datepersonale.md) și a fost autorizată de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal să prelucreze datele personale ale clienților săi, inclusiv ale utilizatorilor site-ului.
2.2. Utilizatorul site-ului furnizează Companiei datele sale personale (verbal (personal, telefonic), sau datele sunt înregistrate de către Utilizator în sistem prin intermediul interfeței web a site-ului) în mod voluntar, exprimându-și astfel consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor sale personale de către Companie în scopurile prevăzute de prezentul Acord de utilizare (nu este necesară încheierea unui acord separat).
2.3. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în cadrul sistemului de înregistrare a datelor cu caracter personal al companiei (baza de date) în scopul:
ținerea unei evidențe a utilizatorilor care au utilizat serviciile Societății sau care intenționează să utilizeze serviciile Societății;
furnizarea de asistență pentru utilizatorii site-ului;
pentru a efectua acțiunile necesare pentru a încheia contracte de drept civil, pentru a crea un cont de utilizator pe site, pentru a plasa o comandă;
îndeplinirea altor obligații care decurg din raportul juridic stabilit cu utilizatorul site-ului.
2.4. Societatea colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, data nașterii, adresa de localizare (reședință) a utilizatorului și/sau adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum și alte date furnizate de utilizator din proprie inițiativă.
2.5. Societatea poate dezvălui date cu caracter personal:
persoanelor autorizate de către Societate;
persoana vizată de datele cu caracter personal (utilizatorul site-ului web) sau reprezentantul legal al acesteia;
autorităților de reglementare, la cerere, autorităților judiciare și altor instituții autorizate prin lege să solicite informații;
în funcție de circumstanțe, companii de colectare a creanțelor, avocați;
către furnizorul de servicii IT care asigură funcționalitatea site-ului;
servicii de curierat (exclusiv în scopul îndeplinirii comenzilor de livrare a bunurilor);
către procesatorul de plăți.
2.6. Societatea va depune toate eforturile pentru a se asigura că orice informație confidențială referitoare la utilizatorii site-ului și la relația cu aceștia rămâne confidențială. Informațiile transferate vor fi tratate ca fiind confidențiale și vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost transferate și nu vor fi utilizate în alte scopuri fără consimțământul utilizatorului, cu excepția celor prevăzute de legislația aplicabilă și de prezentul acord.
FIȘE COOKIE
2.7. Atunci când vizitează site-ul web, Compania plasează și procesează următoarele tipuri de cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului: cookie-uri de sesiune și pentru XSRF token. Sesiunile sunt fișiere temporare care rămân pe dispozitivul utilizatorului până când sesiunea se încheie sau până când aplicația (browserul web) este închisă.
2.8. La sfârșitul unei sesiuni de internet, cookie-urile de sesiune sunt șterse automat.
2.9. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul privind utilizarea cookie-urilor de către Companie.
2.10. Puteți evita plasarea de module cookie prin personalizarea corespunzătoare a browserului dumneavoastră, urmând instrucțiunile dezvoltatorului browserului pe care îl utilizați, care pot fi găsite aici:
Crom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US
AVERTISMENT: dacă refuzați modulele cookie atunci când vizitați site-ul, este posibil ca unele dintre funcțiile site-ului să nu funcționeze corect.
2.11. Orice persoană care accesează site-ul făcând clic pe butonul „Am 18 ani” de pe prima pagină a site-ului își exprimă consimțământul cu privire la utilizarea cookie-urilor de către Companie și acceptarea fără rezerve a termenilor acestui acord.
2.12. Cele mai multe date privind cookie-urile, plasarea și utilizarea acestora permit utilizatorului să se identifice, iar Compania le utilizează pentru a obține informații despre modul în care utilizatorul utilizează site-ul, colectând date statistice care permit Companiei să ofere o mai bună performanță a site-ului și o mai bună calitate a serviciilor în beneficiul utilizatorului.
2.13. Utilizatorul site-ului web are dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie. În acest scop, utilizatorul trebuie să șteargă în mod independent cookie-urile care au fost plasate pe dispozitivul său, urmând instrucțiunile relevante ale producătorului browserului utilizat, astfel cum se indică în clauza 2.10. din prezentul acord.

3. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE PE SITE

3.1. Utilizatorul care dorește să își creeze propriul cont pe site-ul web trebuie să se înregistreze deschizând pagina web corespunzătoare de pe site-ul puff.md (este necesar să apăsați butonul „ÎNREGISTRARE”),
trebuie introduse următoarele categorii de date:
Pentru persoanele fizice care sunt reprezentanți ai agenților economici: nume, număr de telefon de contact, adresă de e-mail, parolă;
Se recomandă ca parola să fie compusă din cel puțin 8 caractere: litere din alfabetul latin, majuscule și minuscule, cifre sau caractere speciale. Parola este confidențială și nu poate fi dezvăluită unor terțe părți.
Înregistrarea poate fi finalizată cu succes numai după completarea tuturor câmpurilor obligatorii.
3.2. La înregistrare, utilizatorului i se atribuie un nume de utilizator (adresă de e-mail) și o parolă. Utilizatorul nu este autorizat să transfere numele de utilizator și parola către terți sau să utilizeze numele de utilizator și parolele unor terți. În cazul utilizării neautorizate a login-ului și parolei utilizatorului de către o terță parte, utilizatorul trebuie să notifice compania. Utilizatorul este singurul responsabil pentru securitatea login-ului și a parolei sale și pentru toate acțiunile care au fost efectuate pe site cu login-ul și parola sa.
3.3. Lista și caracteristicile produselor de pe site-ul web pot fi modificate și adaptate în orice moment la discreția societății.
3.4. Informațiile despre bunuri (fotografii, informații textuale, informații audio/video) furnizate de Companie prin intermediul magazinului sunt informative, doar în scop de referință și nu reprezintă o ofertă de cumpărare a bunurilor. Imaginile ambalajelor produselor din tutun sunt furnizate de către producătorul produselor în scop informativ, ambalajele produselor din tutun achiziționate de către Utilizator direct din Magazin conțin toate informațiile necesare conform cerințelor legislației în vigoare în Republica Moldova, inclusiv informații privind riscurile pentru sănătate.
3.5. Înainte de a îndeplini o comandă pentru livrarea de bunuri din Magazin, utilizatorul trebuie să se conecteze la contul propriu, introducând adresa de e-mail utilizată la înregistrare și utilizând parola contului propriu.
3.6. Pașii care trebuie urmați în procesul de plasare a unei comenzi pentru livrarea de bunuri:
apăsând butonul „Comandă”, articolul dorit va fi plasat în coș. Coșul de cumpărături este actualizat pe măsură ce sunt adăugate noi articole. În meniul coșului sunt afișate următoarele detalii: lista și prețul articolelor adăugate, cantitatea comandată de bunuri livrate. Simplul fapt de a adăuga bunuri în coș nu creează nicio obligație de livrare pentru Societate. Prin accesarea meniului „Confirmare”, utilizatorul înregistrează o comandă pe site-ul web. După înregistrarea unei comenzi electronice, un reprezentant al Societății va contacta utilizatorul prin telefon pentru a confirma comanda și pentru a informa utilizatorul cu privire la data și ora de livrare și alte informații necesare.
3.7. Înlocuirea, anularea bunurilor din comandă și anularea comenzii pot fi efectuate de către utilizatorul site-ului web în orice moment înainte de a face clic pe butonul „Checkout”.
3.8. În cazul în care apar probleme de livrare din motive obiective (lipsa bunurilor din stoc, defecțiuni ale vehiculului etc.), societatea își rezervă dreptul de a informa utilizatorul site-ului cu privire la modificarea termenului de livrare sau anularea comenzii în cel mai scurt timp posibil, fără a aplica societății măsuri de răspundere pentru compensarea pierderilor.
3.9. Societatea poate anula comanda utilizatorului după o notificare prealabilă a cumpărătorului, fără nicio altă obligație a uneia dintre părți față de cealaltă sau fără ca vreuna dintre părți să poată solicita daune-interese în următoarele cazuri:
date incomplete sau incorecte (adresă greșită, număr de telefon etc.) furnizate de utilizator pe site-ul web;
depășirea termenului de acceptare a comenzilor în cazul în care clientul nu poate fi contactat și nu este găsit la adresa de livrare;
neîndeplinirea de către persoana care primește bunurile a vârstei de peste 18 ani, care trebuie neapărat confirmată de către destinatar (reprezentantul acestuia) prin prezentarea cărții de identitate, în conformitate cu articolul 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului.
3.10. În toate situațiile descrise mai sus, utilizatorul va fi notificat prin e-mail sau telefonic.
3.11. Comanda este considerată acceptată în lucru după primirea confirmării din partea operatorului de șantier prin numărul +37378115544.
3.12. La primirea bunurilor, utilizatorul este obligat să se asigure că bunurile livrate corespund așteptărilor sale în ceea ce privește calitatea și cantitatea.
3.13. Utilizatorul are dreptul de a refuza acceptarea bunurilor în următoarele cazuri:
ambalajul bunurilor este grav deteriorat;
bunurile nu au fost livrate la adresa specificată;
produsul are defecte de fabricație;
produsul nu corespunde conținutului specificat în comandă;
bunuri cu defecte de calitate;
3.14. Înlocuirea bunurilor este posibilă numai dacă bunurile sunt în stoc.
3.15. Prețurile produselor afișate pe site sunt prezentate doar cu titlu informativ. Prețurile se aplică în momentul confirmării comenzii de către client. În cazul în care prețul unui articol sau unele dintre caracteristicile acestuia au fost afișate în mod eronat pe site-ul web, societatea își rezervă dreptul de a anula livrarea articolului respectiv și de a notifica utilizatorul cât mai curând posibil cu privire la această situație.

4. Condițiile de livrare și de plată a mărfurilor sunt publicate la link:

https://puff.md/delivery-terms/

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI CONȚINUT

5.1. Site-ul este proprietatea Societății. Conținutul site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la, designul site-ului web, logo-urile, imaginile, simbolurile comerciale, textul și/sau conținutul multimedia prezentate pe site-ul web sunt proprietatea exclusivă a Companiei sau sunt utilizate în mod legal de către Companie și sunt protejate de toate drepturile în conformitate cu legislația aplicabilă.
5.2. Utilizatorii site-ului nu au voie să copieze, să distribuie, să publice, să transmită către terți, să modifice și/sau să altereze și să utilizeze în orice alt scop conținutul site-ului.
5.3. Utilizarea proprietății intelectuale a Companiei este permisă numai în baza unui acord scris separat și în conformitate cu termenii acestuia.
5.4. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele autorizate în mod expres de acești Termeni și condiții sau de Acordul de utilizare care îl însoțește, dacă există.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Societatea nu este răspunzătoare pentru eventualele pierderi/deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produselor livrate, de utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate sau de faptul că clienții nu au citit și nu au respectat instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsele.
6.2. Compania nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de Companie sunt lipsite de viruși sau alte componente informatice potențial dăunătoare, că nu există omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în funcționare sau transmisie, pene de curent sau alți factori similari.
6.3. În cazul în care utilizatorul încalcă termenii acestui acord, accesul la site poate fi blocat.
6.4. Compania nu poate fi considerată responsabilă pentru orice pierderi ale utilizatorului în cazul în care acestea sunt cauzate de nerespectarea termenilor acestui acord și a altor instrucțiuni menționate pe site-ul web.
6.5. De asemenea, societatea nu este responsabilă pentru daunele rezultate din lipsa de funcționare a site-ului web și nici pentru daunele cauzate de imposibilitatea de a accesa anumite link-uri de pe site.
6.6. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru daunele de orice fel pe care utilizatorul sau o terță parte le-ar putea suferi ca urmare a îndeplinirii de către societate a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract, nici pentru daunele care rezultă din utilizarea bunurilor livrate.
6.7. Autoritatea responsabilă pentru protecția consumatorilor în Republica Moldova este: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (adresa: str. Vasile Alexandri 78, Chișinău, tel. (022) 74-14-64, e-mail: , ). Chișinău, str. Vasile Alexandri nr. 78, tel. (022) 74-14-64, e-mail: consumator@apc.gov.md, www.consumator.gov.md).

7. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

7.1. Relațiile dintre utilizator și Companie în temeiul prezentului contract sunt guvernate de legislația în vigoare în Republica Moldova.
7.2. Toate litigiile sau dezacordurile apărute în cursul punerii în aplicare a prezentului acord se soluționează prin aplicarea obligatorie a procedurii de soluționare a litigiilor pe cale prejudiciară. Termenul limită pentru a răspunde la o cerere, solicitare, apel sau plângere primită este de 15 zile calendaristice de la data primirii acesteia.
7.3. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la soluționarea oricărui dezacord, acesta va fi soluționat exclusiv de către instanța competentă din Republica Moldova în conformitate cu normele de drept material și procedural din Republica Moldova. Fără a aduce atingere dispoziției de mai sus, utilizatorul este de acord ca PREMIER DIALOG S.R.L. să poată solicita măsuri asiguratorii (sau măsuri imediate similare) în instanțele de judecată din orice stat, la discreția sa exclusivă.